Aktuality

Aktuality za letošní a loňský rok

Pro rychlou informaci o přidaných nových článcích, změnách stávajících a zveřejnění důležitých informací byla vytvořena tato stránka. Po kliknutí na datum, pokud je modře zabarveno, se vždy dostanete přímo k aktuálnímu článku. Aktuality starší hledejte na samostatných stránkách, které se zobrazí po volbě časového období.
Poslední aktualizace stránky 05.02.2020 13:40 hod.

Výběr časového období:

Přehled událostí:

02.02.2020   Účast radioklubu OK1KMP v Zimním QRP VKV závodě.

19.01.2020   Účast radioklubu OK1KMP v provozním aktivu VKV v pásmu 2 m.

03.01.2020   Výroční členská schůze radioklubu OK1KMP.