Aktuality

Aktuality za letošní rok

Pro rychlou informaci o přidaných nových článcích, změnách stávajících a zveřejnění důležitých informací byla vytvořena tato stránka. Po kliknutí na datum, pokud je modře zabarveno, se vždy dostanete přímo k aktuálnímu článku. Aktuality starší hledejte na samostatných stránkách, které se zobrazí po volbě časového období.
Poslední aktualizace stránky 18.04.2021 06:37 hod.

Výběr časového období:

Přehled událostí:

18.04.2021   Již od roku 1925 slavíme v tento den Mezinárodní den radioamatérů. Při této příležitosti přejeme všem radioamatérům hodně zdraví a mnoho pěkných DX spojení.

30.03.2021   Náš člen Zdeněk Sucharda OK9ZPX se dožil krásných 84 let. Gratulujeme a přejeme hodně zdraví.

21.03.2021   Účast radioklubu OK1KMP v provozním aktivu VKV v pásmu 2 m.

10.03.2021   Náš nejstarší člen František Hejtman OK1-21396, ex OK1HKW se dožil krásných 86 let. Gratulujeme a přejeme hodně zdraví.

08.03.2021   Náš člen Stanislav Blážka OK1MS se dožil krásných 78 let. Gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví.

21.02.2021   Účast radioklubu OK1KMP v provozním aktivu VKV v pásmu 2 m tentokrát z kóty Brdo.

19.02.2021   Smutná zpráva.

27.01.2021   Doplněn a aktualizován seznam členů jak z řad dospělých, tak i mládeže včetně fotografií.

18.01.2021   Doplněna informace o vyhodnocení aktivity stanic v soutěži o diplom k 70. výročí založení našeho radioklubu.

17.01.2021   Účast radioklubu OK1KMP v provozním aktivu VKV v pásmu 2 m z kóty Zvičina.

15.01.2021   Výroční členská schůze radioklubu OK1KMP se vzhledem ke koronavirové situaci nemohla uskutečnit, proto výbor radioklubu připravil alespoň stručné hodnocení loňského roku.