Radioklub OK1KMP - aktivita na KV pásmech

Soutěž o Diplom k 70. výročí Svazu španělských radioamatérů

Počátkem května náš člen Honza OK1MNV, zdatný na KV pásmech, využil možnosti získání diplomu k sedmdesátému výročí svazu radioamatérů ve Španělsku. K SSB a CW provozu pod svou značkou Honza přidal i klubovou a splnil podmínky získání tohoto diplomu k výročí našich zahraničních kolegů. Honzovi tímto děkujeme za úspěšnou reprezentaci klubu.

Diplom EA

Diplom pro radioklub OK1KMP