Radioklub OK1KMP - závody VKV v roce 2018


Se žebříkem na kopec, aneb Polní den VKV 2018 - pokračování

Sobotní probuzení bylo do slunečného rána. Dopoledne jsme věnovali přípravě techniky na obou stanovištích, aby byla k dispozici na závodní klání. Tím prvním byl Polní den mládeže. Do něj, na obou pásmech, nastoupili naši mladí již zkušení operátoři, Berenika, Maruška, Ondra a Marie Ester. Čekaly je tři hodiny soutěžních spojení. Všichni jsme byli v očekávání množství QSO, ale počty byly ve stejných číslech jako v letech minulých. Je škoda, že spousta stanic před hlavním závodem nevyužije příležitost k otestování svých soustav a nerozdá mladým operátorům nějaké ty body navíc.
Celkově 59 QSO a 6819 bodů v pásmu 2 m, 27 QSO a 2646 bodů na 70 cm. To byl výsledek PDM. Hned po jeho skončení jsme naše operátory jednotlivě ocenili pohárem a sladkostí za výsledek v loňském ročníku, kdy obsadili 2. místo na 70 cm.
Hodinovou pauzu před hlavním závodem využil každý podle svého, buď odpočinkem nebo pozdním obědem. Úderem 14. hodiny UTC jsme zasedli k "závodním strojům" na obou pásmech. Ani jsme nepřemýšleli o operátorském obsazení a nějakém rozvrhu vysílacích časů. Ačkoliv nám letos chyběl do týmu Honza OK1JC, přesto nás i přes své zdravotní problémy na kopci navštívil. Asi dvě hodiny po začátku ještě doplnil náš tým Honza OK1MNV, který vrchol opět zdolal na kole, jež využívá i při PA VKV. Honzovi patří velké díky za intenzivní provoz, kdy jeho "cvičené uši" slyšely i signály stanic, které jsme my "amatérsky mladší" neslyšeli. Spojení přibývala, podmínky byly dobré, statistika vykazovala bodový zisk o něco lepší než v uplynulých letech. Kopec se pomalu nořil do tmy a ze dvou stanů se ozýval závodní provoz. Pro některé to byla výzva jít i spát, alespoň na chvíli, před noční službou, které se ujal okolo půl druhé v noci Roman OK1NPF na 2 m, 70 cm pracoviště zůstalo na noc osiřelé. Noční teplota byla docela příjemná, nebylo potřeba ani spacáku, stačily teplejší ponožky. Provoz byl na solidní úrovni a bránil tak usnutí. S rozedněním pásmo opět ožilo a s ním i obě pracoviště. Nedělní snídaně v trávě, během dne dostatek tekutin v teplém počasí a obzvlášť ve stanu, kde bylo i 35 stupňů a neustálé navazování spojení. Pásmo 70 cm se zdálo slabší, pásmo 2 m bylo na pohodu. Mimo vysílací činnosti proběhla i spousta společenských setkání v podobě návštěv rodinných příslušníků a sympatizantů s naším klubem. Odpoledne, při trochu tradičním poklesu aktivity na pásmu, zbyl čas na pomalé balení osobních věcí. Blížil se konec soutěžního klání.
S výsledkem 355 QSO a 90882 bodů na 2 m a 111 QSO a 20412 bodů na 70 cm jsme byli spokojeni o to víc, když po uzavření deklarovaných výsledků nám indikuje pro pásmo 2 m 2. místo ve 100 W kategorii. Vše jednou končí, tak i letošní Polní den. Zbytky sil z víkendového maratónu jsme věnovali demontáži stanovišť a opětovnému naložení k přesunu do domácích QTH. Zůstala po nás jen vyšlapaná místa v trávě. Ale v sobě jsme si odváželi, i když s únavou, spousty příjemných zážitků z uplynulých dnů a prožitých situací.
Díky všem za účast a podporu v závodě a opět někdy na slyšenou.

   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA