Radioklub OK1KMP - závody VKV v roce 2019

Polní den VKV 2019

Přípravy na tradiční a prestižní závod probíhaly celý půlrok před samotným závodem. Peripetie se sháněním nového rotátoru a žebříku dopadly dobře, a tak po červnové zkoušce nic nebránilo tomu vyrazit na kopec. První prodloužený červencový víkend nabídl možnost klidného výjezdu již v pátek dopoledne. Cestou necestou, poničenou svozem dřeva, jsme dorazili s plnou polní na vrchol Kozince v JO70SM. Tam už čekal Vláďa OK1FUJ, který nás na pásmu mystifikoval nefunkčním autem. Mohl tak přivítat vedoucího operátora Petra OK1AKI, Honzu OK1JC, Martina OK1TKN a Romana OK1NPF, samozřejmě i s rodinými příslušníky a dalšími přáteli.
Po nezbytném osvěžení došlo na vybudování ubytovacího zázemí a pak už nastal čas výstavby stanovišť. Letos povýšilo 2 m pracoviště na "žebříkostožár", který měl loni premiéru na pásmu 70 cm a osvědčil se. Rukou na montáž bylo dost, proto práce probíhala svižným tempem. V podvečer byla obě stanoviště včetně vysílacích stanů připravena a bylo možné zasednout k bohaté večeři, k rozpravě o taktice vysílání a společenskému večeru. Tato noc nebyla dlouhá, ale byla poměrně teplá. Sobotní ráno bylo také příjemné a dopoledne bylo ve znamení příprav samotné techniky pro obě stanoviště, která byla letos rozšířena o hlasové dávače. Řešila se otázka účasti v Polním dnu mládeže, neboť letošní termín závodu připadl do již rozběhnutých prázdnin a naše zkušené operátorky si užívaly táborový odpočinek. Hájit barvy klubu zůstalo na juniorovi Ondrovi, který měl dostatečnou průpravu z provozních aktivů. Škoda, že se i přes oslovení dvou škol s nabídkou účasti v závodě nenašel nikdo nový, kdo by se k našim mladým operátorům připojil. Výběr pásma padl na úspěšnější pásmo z let minulých a to na 70 cm. Úderem poledne Ondra zasedl k mikrofonu a pustil se boje na pásmu. Následující tři hodiny byly úmorné, nejen teplem, ale i vyhledáváním spojení. Byla škoda, že spousta stanic nevyužila tohoto mlážnického snažení k otestování svých sestav a rozdání bodů. I přes tyto skutečnosti se ve vymezeném čase objevilo v zápisu 23 QSO a 2071 bod, což by mělo opět přinést opět solidní umístění a Ondrovi patří veliký dík.
Hodinová pauza před hlavním závodem byla tak akorát na pozdější oběd a už se šlo k zařízením. Tentokrát na obě pásma 2 m a 70 cm. Mikrofonu se ujali Roman OK1NPF na 144 MHz a Petr OK1AKI na 432 MHz. Podmínky byly velice dobré a tomu odpovídaly i zápisy v denících. Večerní soumrak, příprava na noční provoz, útlum na pásmu 70 cm, v provozu tak zůstalo jen pracoviště pro 2 m. Podmínky i nadále byly příznivé i díky blížící se studené frontě. Ta se v noci projevila silným ochlazením a větrem. Přes veškerou únavu jsme noc přežili, následovala ranní káva a opětovný rozjezd pracoviště pro pásmo 70 cm. Prostřídání operátorů, přivítání návštěvníků, kteří nás přišli podpořit a poznat naše snažení. Našla se i chvíle na ocenění mladých operátorů pohárem za loňský úspěšný ročník po příjezdu Marušky z letního tábora. Na obloze jsme v tu chvíli sledovali valící se mraky a na radaru přechod fronty, která hlavně na 2 m nahrávala dobrým spojením do JV směru. Naštěstí jen chvíli mžilo a nezapršelo nijak významně. Dopoledne tým posílil Honza OK1MNV se svou šikovnou rukou na CW. Bodový zisk na pásmu 70 cm zůstával na loňské úrovni, 2 m pásmo směřovalo k velice dobrému výsledku. Spojení stále přibývala až do samotného konce závodu, kdy jsme mohli slavit překonání hranice 100000 bodů, proto radost z výsledku byla na místě.
Jak to tak bývá, zbylo už jen balení a vstřebání zážitků. Sluší se také poděkovat za podporu a to Městu Nová Paka za poskytnutí dotace pro práci s mladými operátory, obci Vidochov za přístup na pozemky na vrcholu Kozince, dále Otovi OK1XAV, Zdenkovi OK1MKZ, Zdenkovi OK9ZPX, Pepovi OK1NO, Markovi, Martinovi a Vítkovi za technickou pomoc, Milošovi OK5AW za webové stránky, našim rodinným příslušníkům, přátelům a podporovatelům našeho koníčku.

Pokračování na další stránce

   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA