Radioklub OK1KMP - závody VKV v roce 2020

Provozní aktiv VKV - květen 2020

Májové kolo se neslo stále pod vlivem koronavirové pandemie, ale již s uvolněnými opatřeními, což se projevilo na účasti nejen českých, ale i zahraničních stanic. Aktivita na pásmu byla již o poznání lepší než v minulém kole. U mikrofonu na Zvičině zasedl Roman OK1NPF.
Ze zahraničních spojení potěšilo QSO s F6DCD/p a QRB 622 km, s největší aktivitou se projevily 9A stanice, nasledované OM, DL a SP operátory. I přes relativně volné pásmo se projevoval stále častější nešvar, kdy se stanice soupeře dokázaly usadit o 2 kHz vedle volaného kmitočtu a znemožnit tak některá spojení, která byla v únicích.
I přes tyto překážky přineslo květnové kolo 137 spojení do 21 WWL se ziskem 9219 bodů a 9. místo. V ročním hodnocení setrváváme na 7. místě. Odpoledne pak připadlo spolu s kolegy na další drobné práce na vysílací boudě.

Roman OK1NPF při soutěžním vysílání

Roman OK1NPF při soutěžním vysílání

Petr OK1AKI při nátěru rámů oken

Petr OK1AKI při nátěru rámů oken

Vláďa OK1FUJ a Roman OK1NPF při dokončení

Vláďa OK1FUJ a Roman OK1NPF při dokončení zakrytí oken