Historie radioklubu OK1OMP – OK1KMP


Jak to vlastně začalo – padesátá léta (pokračování)

Časem se podařilo získat v soukromém domě (býv. pekárna u Machů v ul. Prokopa Holého) několik m2 pro činnost klubu. V té době došlo k výstavbě nového vysílacího zařízení pro několik pásem. Jednalo se o pásmo 3,5, 50, 144 a 220 MHz. Iniciátory výstavby byli již zmiňovaní výborní technici J. Hekrdle a S. Šmidrkal. Radioklub se účastnil řady závodů. V polovině padesátých let opustil klub VO J. Hekrdle. Novým VO se stal 1.2.1956 Stanislav Šmidrkal OK1AAH a radioklubu byla změněna volací značka na OK1KMP.


Členové klubu u Machů

Vysílací stanice OK1KMP u Machů

Jan Hekrdle se následně stal radiotelegrafistou na československé námořní lodi REPUBLIKA, kde vysílal pod značkou OK1WA/mm. Po několika plavbách se ze zdravotních důvodů (Bechtěrevova nemoc) vrátil na souš. Po návratu se amatérským vysíláním už nezabýval, ale zajímal se o něj. Rozpadlo se mu manželství a celkově neprožíval zrovna šťastné období. V té době nastoupil do právě dokončeného Ústavu jaderného výzkumu AV v Řeží u Prahy jako technik a věnoval se dozimetrii reaktoru. Dálkově vystudoval Karlovu univerzitu a promoval s titulem RNDr. Věnoval se konstrukci přístrojů pro dozimetrické měření. Bohužel nemoc pokračovala. Zemřel někdy kolem roku 1990 na infarkt.


   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA