Stručná klubová historie v datech - pokračování

 • V červenci 2016 radioklub v PDM, kat. 70 cm dosáhl I. místo.
 • V květnu 2017 radioklub získal dotaci od Města Nová Paka na práci s mládeží a pořídil nové VKV antény.
 • V červenci 2017 radioklub v PDM, kat. 70 cm dosáhl II. místo a v PD, kat. 70 cm III. místo.
 • V únoru 2018 radioklub získal dotaci od Města Nová Paka na práci s mládeží a pořídil nový anténní rotátor.
 • Dne 16.5.2018 radioklub zprovoznil své webové stránky.
 • V červenci 2018 získal radioklub v PDM v kategorii 432 MHz I. místo a v PD v kategorii 144 MHz LP Multi II. místo.
 • Koncem září 2018 došlo z důvodu poruchy k odstávce převaděče OK0C. Nové spuštění proběhlo po výměně technologie na konci listopadu 2018.
 • V dubnu 2019 radioklub získal dotaci od Města Nová Paka na práci s mládeží a pořídil nový anténní rotátor a žebřík na nový stožár.
 • V květnu 2019 radioklub v 2. subregionálním závodě v kategorii 145 MHz MULTI 6 hours dosáhl na I. místo.
 • V červenci 2019 radioklub v PDM v kategorii 435 MHz MULTI N obsadil II. místo a v PD v kat. 145 MHz MULTI LP dosáhl na I. místo.
 • V říjnu 2019 radioklub v UHF contestu v kat. 435 MHz MULTI 6 hours dosáhl na I. místo.
 • Dne 19.10.2019 byla započata rekonstrukce vysílacího střediska na Zvičině.
 • Dne 17.11.2019 v rámci Provozního aktivu VKV se podařilo navázat v pásmu 144 MHz spojení se stanicí F8VNU do lokátoru JN13QH a QRB 1214 km !!!
 • V lednu 2020 radioklub získal dotaci od Města Nová Paka na další činnost a oslavy 70. výročí založení radioklubu.
 • 24.2.2020 Radioklub získal koncese na speciální značky OK5P pro účast v mezinárodních závodech a OL70OMP, která bude používána při 70. výročí vzniku radioklubu v roce 2020.
 • 07.03.2020 Radioklub poprvé použil speciální značku OK5P v I. subregionálním VKV závodě.
 • V březnu 2020 radioklub v 1. subregionálním závodě v kategorii 144 Multi 6 hours pod značkou OK5P obsadil III. místo.
 • V květnu 2020 radioklub v 2. subregionálním závodě v kategorii 144 Multi 6 hours pod značkou OK5P obsadil I. místo.
 • 21.05.2020 radioklub aktivoval speciální volací značku OL70OMP.
 • 27.06.2020 radioklub uspořádal I. část oslav k výročí založení pod názvem "Zvičina žije".
 • V červenci 2020 v rámci PD radioklub uspořádal II. část oslav k výročí založení pod názvem "Kozinec ožije".
 • V červenci 2020 radioklub v PDM v kategorii 432 MHz Multi N pod značkou OK1KMP obsadil I. místo.
 • V červenci 2020 radioklub v 3. subregionálním závodě (PD VKV) v kategorii 144 Multi LP pod značkou OL70OMP obsadil III. místo.
 • V tomtéž závodě v kategorii PD VKV 432 MHz Multi 6 hours pod značkou OL70OMP obsadil I. místo, pod značkou OK1KMP obsadil II. místo a pod značkou OK5P obsadil III. místo.
 • V říjnu 2020 radioklub v UHF contestu v kategorii 432 MHz Multi 6 hours pod značkou OK5P obsadil I. místo.
 • Dne 31.12.2020 v souladu s povolovacími podmínkami ukončila svoji činnost speciální volací značka OL70OMP.

POKRAČOVÁNÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNCE

   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA   |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA