Radioklub OK1KMP - ze života klubu v roce 2023

Výroční schůze RK OK1KMP a setkání s přáteli

Na páteční večer 27.01.2023 byla svolána výroční schůze radioklubu spojená se setkáním přátel z blízkého okolí. Úvodním slovem všechny přítomné přivítal VO Petr OK1AKI. Krátce zhodnotil uplynulý rok, nastínil záměry toho letošního a pak už zbyl prostor pro vzájemné povídání doplněné konzumací dobrého jídla a pití. Nás domácí potěšila návštěva zástupců RK OK1KOB ze Dvora králové, stejně tak i single operátorů mikrovlnařů Pavla OK1AIY a Míly OK1UFL nebo KV operátora Jirky OK1MDA.

Petr OK1AKI, Dana OK1IFD, Jirka OK1UKY, Honza OK1JC, Míla OK1UFL a Vláďa OK1FUJ

Úvodní slovo VO Petra OK1AKI naslouchali Dana OK1IFD, Jirka OK1UKY, Honza OK1JC, Míla OK1UFL,
dopíjel Vláďa OK1FUJ

Pepa OK1MKD, za ním Lída, Honza OK1MNV, Martin OK1TKN, Miloš OK5AW, Petr OK1PII, Ondra OK1TKO

Pepa OK1MKD, za ním Lída, Honza OK1MNV, Martin OK1TKN, Miloš OK5AW, Petr OK1PII, Ondra OK1TKO

Petr OK1PII, Ondra OK1TKO s manželkou, Dana OK1IFD, Jirka OK1UKY, Honza OK1JC a Míla OK1UFL

Petr OK1PII, Ondra OK1TKO s manželkou, Dana OK1IFD, Jirka OK1UKY, Honza OK1JC a Míla OK1UFL

Petr OK1AKI s manželkou, Vláďa OK1FUJ, manželka Pepy a Pepa OK1MKD, Lída, Honza OK1MNV, Martin OK1TKN

VO Petr OK1AKI s manželkou, Vláďa OK1FUJ, manželka Pepy a Pepa OK1MKD, Lída, Honza OK1MNV,
Martin OK1TKN

Dana OK1IFD, Jirka OK1UKY, Honza OK1MNV, Honza OK1JC, Míla OK1UFL, Pavel OK1AIY, Petr OK1AKI

Dana OK1IFD, Jirka OK1UKY, Honza OK1MNV, Honza OK1JC, Míla OK1UFL, Pavel OK1AIY, Petr OK1AKI

Manželka Pepy, Pepa OK1MKD, Roman OK1NPF, Lída s Honzou OK1MNV, Martin OK1TKN, manželka Ondry OK1TKO

Manželka Pepy, Pepa OK1MKD, Roman OK1NPF, Lída s Honzou OK1MNV, Martin OK1TKN,
manželka Ondry OK1TKO

Petr OK1PII s Ondrou OK1TKO, nad nimi Jirka OK1MDA

Petr OK1PII s Ondrou OK1TKO, nad nimi Jirka OK1MDA

Honza OK1JC a Pavel OK1AIY s Jirkou OK1MDA

Honza OK1JC, v debatě Pavel OK1AIY s Jirkou OK1MDA

Míla OK1UFL s Petrem OK1AKI, Maruška a Kuba

Míla OK1UFL s Petrem OK1AKI a zástupci mladší generace Maruška a Kuba