Radioklub OK1KMP - ze života klubu v roce 2018

Návštěva u Standy OK1MS

V červnu v pohodovém odpoledním čase jsme zavítali za Standou OK1MS, abychom mu dodatečně, mimo chřipkové období, v němž slavil, popřáli k významnému životnímu jubileu. Samozřejmě jsme nepřišli s prázdnou, na oplátku se Standova paní ujala chutného pohoštění. Standovi jsme přiblížili chod klubu, zavzpomínali na společné akce a naznačili vize do budoucna. Standa se zajímal o naše zprávy a pro všechny to bylo příjemné setkání.

Standa OK1MS a Petr OK1AKI

Standa OK1MS s předsedou radioklubu Petrem OK1AKI v zahradním altánku u Standy.

Vladimír, Martin OK1TKN a Standa OK1MS

Místopředseda klubu Vladimír s Martinem OK1TKN předávají pozornost Standovi OK1MS

Manželka Standy, Vladimír a Honza OK1JC

Manželka Standy, Vladimír a Honza OK1JC při posezení

Martin OK1TKN, Standa OK1MS a Petr OK1AKI

Martin OK1TKN, Standa OK1MS a Petr OK1AKI.

Jubilant Standa OK1MS

Jubilant Standa OK1MS.