Radioklub OK1KMP - ze života klubu v roce 2020

Zvičina žije – neformální setkání radioklubů OK1KMP a OK1KOB

Poslední sobota v červnu se nesla ve znamení začínajících oslav při příležitosti 70. výročí založení radioklubu. Tuto v pořadí první akci jsme uspořádali ve spolupráci s Královédvorským radioklubem OK1KOB na vrchu Zvičina. Při této příležitosti jsme rovněž slavnostně "zkolaudovali" první etapu rekonstrukce a vysílací středisko předali do užívání.
Překvapení účastníků, kteří se na rekonstrukci nepodíleli, bylo nelíčené a pro nás ostatní radost z dobře odvedené práce. Počasí nám bylo pro tentokrát nakloněno, a tak jsme mohli strávit celé odpoledne v družném hovoru a vzpomínkách na společné zážitky při vysílání.

Ranní přípravy

Ranní přípravy na akci vrcholily

Účastníky přivítal Vláďa OK1FUJ

Účastníky za klub přivítal Vláďa OK1FUJ

VO Petr OK1AKI a Pepa OK1MKD

VO Petr OK1AKI a Pepa OK1MKD slavnostně přestřihli pásku

   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA