Radioklub OK1KMP - ze života klubu v roce 2021

Základna Zvičina - příprava na zimu

Ve středu 15.12.2021 jsme se ve složení Petr OK1AKI a Vláďa OK1FUJ vydali na doufejme poslední letošní kontrolní návštěvu vysílacího střediska na Zvičině. Byl nám totiž avizován nevyhovující stav PSV antén, který se projevil při FM poháru v minulém týdnu. Měřením jsme zjistili, že špatné PSV bylo pravděpodobně zapříčiněno námrazou na anténách.
Při této příležitosti jsme v boudě nainstalovali záložní elektrický přímotop a vyměnili již zcela nevyhovující prozatímní krycí venkovní plachtu. Venkovní plášť střediska je skutečně v havarijním stavu a bude prioritně řešen v příštím roce. Stávající řešení je pouze provizorní na tuto zimu.

Měření antén

Měření antén vektorovým analyzátorem nanoVNA

Záložní přímotop

Nainstalovaný "záložní" přímotop

Provizorní venkovní krytí

Petr OK1AKI dokončoval provizorní venkovní krytí