Radioklub OK1KMP - ze života klubu v roce 2022

Základna Zvičina – příprava na stavbu antény

Ve čtvrtek 21. dubna odpoledne jsme ve složení Petr OK1AKI, Martin OK1TKN a Vláďa OK1FUJ opětovně zavítali na Zvičinu. Přestože počasí nám nebylo moc nakloněné, stanovené úkoly se nám povedlo splnit. Nakonec i to počasí se umoudřilo. Podařilo se nám vykopat a zabetonovat nové kotevní patky, betonový sokl pro novou anténu na pásmo 432 MHz a rovněž jsme zabetonovali základ nového schodu při vstupu do boudy.

Martin OK1TKN u jedné z patek

Martin OK1TKN při dokončování jedné z patek

Detail patky s datem vzniku

Detail patky s datem vzniku

Petr OK1AKI odnášel přebytečný materiál

Petr OK1AKI odnášel přebytečný vytěžený materiál

Detail základu nového vstupního schodu

Detail základu nového vstupního schodu

Martin OK1TKN u nového soklu antény

Martin OK1TKN dokončoval betonáž soklu antény 432 MHz