CW a SSB přijímač PIONÝR 160 m, 80 m, 40 m a 20 m

Přijímač PIONÝR byl určen pro příjem telegrafních signálů CW (provoz A1) a fonických signálů SSB (provoz A3) v jednotlivých kmitočtových pásmech 1,73 až 1,97 MHz, 3,475 až 3,820 MHz, 6,97 až 7,13 MHz a 13,97 až 14,38 MHz podle konstrukce. Citlivost přijímače byla 1 µV pro CW a 2 µV pro SSB.


KV přijímač PIONÝR

Přijímač PIONÝR, jehož dokumentaci si můžete stáhnout zde (cca 11 MB).