Radiový vysílač RS41 – TŘINEC

Jedná se o mobilní krátkovlnný vysílač středního výkonu s nastavením kmitočtu v rozsahu 1,5 MHz až 11,99 MHz. Volba kmitočtu je řešena přepínáním krystalů v oscilátorech s krokem 5 kHz pro rozsah 1,5 až 5,995 MHz a pro rozsah 6 až 11,99 MHz s krokem 10 kHz.
Druh provozu: A1 nemodulovaná telegrafie, A2 modulovaná telegrafie, A3 telefonie a modulace frekvenčním posuvem F1, která byla určena pro rádiodálnopisné spojení. Výkon vysílače je asi 100 W při provozu A1 a F1 a 40 W při provozu A2 a A3. Jako hlavní přijímač k tomuto zařízení sloužil obvykle přístroj R4 - LABE.


RS-41 - Třinec

Radiový vysílač RS-41 - TŘINEC, jehož schéma si můžete stáhnout zde (cca 6,8 MB) a návod k obsluze tady (cca 38,8 MB).