Radiostanice RM 31

Jednalo se o krátkovlnnou "přenosnou" radiostanici československé výroby s kmitočtovým rozsahem 2,000 až 5,995 MHz, u níž volba kmitočtu byla řešena přepínáním krystalů v oscilátorech s krokem 5 kHz, která umožňovala pracovat nemodulovanou telegrafií A1, modulovanou telegrafií A2 a fonií s amplitudovou modulací A3.
Citlivost přijímací části byla lepší než 2 µV pro celý kmitočtový rozsah při A1 a lepší než 10 µV pro A2 a A3. Výkon vysílače byl asi 6 W pro A1, 3 W pro A2 a 1,5 W pro A3.


RM 31

Radiostanice RM 31


Tuto zcela stěžejní radiostanici, na které začínaly celé generace československých radioamatérů, uvádíme v tomto přehledu, přestože s ohledem na autorská práva k materiálům, jež máme k dispozici, nemůžeme v současnosti uvést žádnou dokumentaci, či úpravy.

Náš radioklub však disponuje následující dokumentací:

  • Popis Radiostanice RM 31 – vyšlo v časopise Amatérské radio 1/1966 a 2/1966
  • Síťový zdroj pro RM 31 – vyšlo v časopise Radioamatérský zpravodaj 6/1971
  • Využití anténního dílu RM 31 – vyšlo v Amatérském radiu 11/1975
  • Zkušenosti z provozu RM 31 – vyšlo v Radioamatérském zpravodaji 1/1979
  • Několik úprav RM 31 – vyšlo v Radioamatérském zpravodaji 7-8/1981
  • Zlepšení selektivity RM 31 – vyšlo v Radioamatérském zpravodaji 10/1984