KV přijímač R-250

Vojenský krátkovlnný přijímač první třídy R-250 vyráběný v bývalém SSSR, byl určen pro odposlech a spojení v radiových sítích frontu, armád, vojenského letectva a pro speciální účely. Byl konstruován pro příjem nemodulované telegrafie A1, amplitudově modulované telegrafie A2 a amplitudově modulované fonie A3 v kmitočtovém pásmu 1,5 až 25,5 MHz rozděleném do dvanácti podrozsahů:

 • 1,5 až 3,5 MHz
 • 3,5 až 5,5 MHz
 • 5,5 až 7,5 MHz
 • 7,5 až 9,5 MHz
 • 9,5 až 11,5 MHz
 • 11,5 až 13,5 MHz
 • 13,5 až 15,5 MHz
 • 15,5 až 17,5 MHz
 • 17,5 až 19,5 MHz
 • 19,5 až 21,5 MHz
 • 21,5 až 23,5 MHz
 • 23,5 až 25,5 MHz

Citlivost přijímače byla lepší než 0,6 µV pro celý kmitočtový rozsah při A1 a lepší než 3 µV pro celý kmitočtový rozsah při A3. Rozměry přijímače byly 670 x 450 x 480 mm a hmotnost 95 kg.


Přijímač R-250

KV přijímač R-250, jehož schéma si můžete stáhnout zde, popis a návod k obsluze ve dvou přílohách Příloha I (cca 19,9 MB) a Příloha II (cca 5,3 MB).