KV přijímač R-311 (OMEGA)

Krátkovlnný přenosný přijímač R-311 vyráběný v bývalém SSSR, byl původně určen pro použití v armádě k příjmu CW a AM signálů v kmitočtovém pásmu 1 až 15 MHz. Přijímač byl konstruován jako superhet s jedním směšováním osazený jedním typem elektronek - 2Ж27Л s možností plynulého nastavení šířky propustného pásma v mezifrekvenčním zesilovači pracujícím na kmitočtu 465 kHz, anodové napájecí napětí 80 V/140 mA, pro žhavení 2,2 V/1,1 A. Rozsah přijímaných kmitočtů byl rozdělen na pět dílčích podrozsahů:

  • 1,00 až 1,88 MHz
  • 1,88 až 3,30 MHz
  • 3,30 až 5,58 MHz
  • 5,58 až 9,20 MHz
  • 9,20 až 15,00 MHz

Stupnice byla cejchována v MHz, dělení stupnice v nejnižších dvou podrozsazích po 10 kHz, v ostatních po 20 kHz. Citlivost přijímače byla lepší než 3 µV pro celý kmitočtový rozsah při A1 a lepší než 7,5 µV pro celý kmitočtový rozsah při A3. Přijímač byl schopen pracovat v teplotním rozsahu -40 až +50 °C při vzdušné vlhkosti do 98%, jeho rozměry byly 520 x 475 x 335 mm a hmotnost 21 kg.


Přijímač R-311 - Omega

KV přijímač R-311 - Omega, jehož schéma, popis a návod k obsluze si můžete stáhnout zde (cca 20,7 MB).