Sdělovací přijímač TESLA LAMBDA IV


Přijímač Lambda IV. je 13+1 elektronkový superhet s dvojím směšováním pro příjem amplitudově modulovaných signálů A3, telegrafních signálů modulovaných A2 a nemodulovaných A1. Pracuje v kmitočtovém rozsahu 58 kHz až 35,4 MHz. Oscilátor pro druhé směšování je řízen krystalem. Citlivost je 2 až 7 µV pro celý kmitočtový rozsah v závislosti na jednotlivých pásmech a druzích provozu.


TESLA LAMBDA IV

Sdělovací přijímač TESLA LAMBDA IV, jehož dokumentaci si můžete stáhnout zde.   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA   |    NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA