Sdělovací přijímač TESLA LAMBDA V


Přijímač Lambda V vychází z předcházejícího typu LAMBDA IV a je to 11+3 elektronkový superhet s dvojím směšováním určený pro příjem amplitudově modulovaných signálů A3, telegrafních signálů modulovaných A2 a nemodulovaných A1. Pracuje v kmitočtovém rozsahu 300 kHz až 30 MHz rozděleném do jedenácti navzájem se překrývajících rozsahů. Oscilátor pro druhé směšování je řízen krystalem. V mezifrekvenčním zesilovači lze měnit šířku pásma v pěti stupních, z nichž dva jsou vybaveny krystalovým filtrem. Citlivost přijímače je 1 až 7 µV pro celý kmitočtový rozsah v závislosti na jednotlivých pásmech a druzích provozu.


TESLA LAMBDA V

Sdělovací přijímač TESLA LAMBDA V, jehož dokumentaci si můžete stáhnout zde.   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA