Základna Zvičina – příprava na zimu

Ve středu 15.12.2021 jsme se ve složení Petr OK1AKI a Vláďa OK1FUJ vydali na doufejme poslední letošní kontrolní návštěvu vysílacího střediska na Zvičině. Byl nám totiž avizován nevyhovující stav PSV antén, který se projevil při FM poháru v minulém týdnu. Měřením jsme zjistili, že špatné PSV bylo pravděpodobně zapříčiněno námrazou na anténách.
Při této příležitosti jsme v boudě nainstalovali záložní elektrický přímotop a vyměnili již zcela nevyhovující prozatímní krycí venkovní plachtu. Venkovní plášť střediska je skutečně v havarijním stavu a bude prioritně řešen v příštím roce. Stávající řešení je pouze provizorní na tuto zimu.

Měření antén vektorovým analyzátorem nanoVNA
Nainstalovaný "záložní" přímotop
Petr OK1AKI dokončoval provizorní venkovní krytí
Přejít nahoru