Pracovní setkání OK1KMP dne 22.8.2018

 Krátkou pracovní schůzku svolal VO Petr OK1AKI na středeční podvečer. Cílem setkání bylo zhodnocení dosažených výsledků v PDM a PD VKV 2018, příprava cesty do Holic na Mezinárodní radioamatérské setkání, podněty ke klubovým webovým stránkám a hlavně ujasnění představ o doplnění techniky na příští rok včetně vytvoření podkladů pro podání žádosti o dotaci pro práci s našimi mladými operátory. Schůzky se účastnili Vláďa, Roman OK1NPF, Petr OK1AKI, Martin OK1TKN a Honza OK1JC.

Pracovní schůzka.
Přejít nahoru