Čestní členové radioklubu OK1KMP

Čestné členství je nejvyšší ocenění, které schvaluje členská schůze na návrh výboru radioklubu a uděluje se osobám, které se velmi významně zasloužily o rozvoj radioklubu. Čestný člen má stejná práva jako řádný člen a neplatí žádné příspěvky. Stejným postupem může být čestné členství odňato, jestliže osoba, které bylo toto členství uděleno, závažným způsobem poškozuje zájmy radioklubu.

RNDr. Jan Hekrdle OK1WA

Stanislav Šmidrkal OK1AAH

     Rudolf Weber       OK1VHD

       Miloslav Jůza         OK1DMJ

        Václav Antoš         OK1ARP

     Stanislav Blážka       OK1MS

Jan Huryta
OK1MNV

Jan Cuc
OK1JC

Přejít nahoru