Stručná klubová historie v datech

Dne 21.5.1950 vydána koncese pod značkou OK1OMP. Prvním vedoucím operátorem se stal Jan Hekrdle OK1AXW, OK1WA/MM.

 • 2. až 3.7.1950 se uskutečnil II. ročník VKV Polního dne. Novopačtí radioamatéři vysílali z kóty Kozinec ještě pod značkou Ladislava Hlinského OK1GL na několika pásmech.
 • 1.2.1956 změněna volací značka na OK1KMP. Vedoucím operátorem se po odchodu J. Hekrdleho do Prahy stal Stanislav Šmidrkal OK1AAH.
 • V létě 1965 radioklub pořádal radioamatérský mládežnický tábor v Prachovských skalách pod volací značkou OK5TOL. Z tohoto tábora vzešlo množství mládežnických OL koncesí.
 • V roce 1972 radioklub získal Diplom VKV 100 OK.
 • Radioklub 13.12.1974 změnil QTH na ul. Čsl. armády 470, ZPA Nová Paka.
 • 5.6.1976 se radioklub umístil na II. místě v kat. A (10W) v I. ročníku závodu KV ČS Polní den.
 • 4.6.1977 se radioklub umístil na II. a III. místě ve dvou kategoriích v II. ročníku KV ČS Polní den.
 • r.1978 se radioklub umístil na I. místě (Petr 103) a II. místě (kat. 10W) se ziskem 12.432 bodů, III. ročníku závodu KV ČS Polní den.
 • 9.6.1979 se radioklub umístil na I. místě v kat. A (10W) ve IV. ročníku KV ČS Polní den.
 • 1.12.1979 náhle zemřel VO Standa Šmidrkal. Radioklub přerušil provoz.
 • 10.12.1979 se novým VO stal Stanislav Blážka OK1MBS (nyní OK1MS) a radioklub obnovuje činnost.
 •  7.6.1980 se radioklub umístil na I. místě v kat. A (10W) v V. ročníku KV ČS Polní den.
 • V červenci 1980 radioklub získal pro svou činnost KV TCVR OTAVA 79, 160M TCVR JIZERA, 2M FM TCVR BOUBÍN a v té době jedno z nejlepších VKV zařízení, které bylo dovezeno do ČSSR – FT 225 RD.
 • 5.6.1982 se radioklub umístil na I. místě v kat. A (10W) v VII. ročníku KV ČS Polní den.
 • 4.6.1983 se radioklub umístil na I. místě v kat. A (10W) v VIII. ročníku KV ČS Polní den.
 • 2.6.1984 se radioklub umístil na I. místě v kat. A (10W) v IX. ročníku KV ČS Polní den.
 • 1.6.1985 se radioklub umístil na I. místě v kat. A (10W) v X. ročníku KV ČS Polní den.
 • V červnu 1985 se členové radioklubu probojovali na republikové Mistrovství ČSR v Radiovém orientačním běhu v Kunžaku a následně v září 1985 i na Mistrovství ČSSR v Ostrém – Čadca na Slovensku.
 • V roce 1985 v krátkovlnné soutěži o Hornický kahan radioklub obsadil III. místo.
 • V roce 1986 na krajských telegrafních přeborech získalo družstvo radioklubu v Litomyšli I. místo a ve Vrchlabí II. místo (kat. E).
 • V roce 1987 na krajském telegrafním přeboru v Litomyšli vybojovalo družstvo radioklubu I. místo.
 • V roce 1987 při Mobilním závodě v rámci Semináře VKV techniky v Hradci Králové zástupci radioklubu získali I. místo.
 • V roce 1988 na krajském telegrafním přeboru v Litomyšli vybojovala družstva radioklubu I. a IV. místo.
 • V roce 1988 při Mobilním závodě v rámci Semináře VKV techniky na Černé Studnici (Jablonec nad Nisou) zástupci radioklubu vybojovali I. místo.
 • 5.6.1991 bylo díky ionosférickému záření (odrazem od polární záře) uskutečněno rekordní spojení ze stálého stanoviště v ZPA na pásmu 144 MHz se stanicí GW4VEW na vzdálenost 1403 km.
 • 28.8.1991 se stal novým vedoucím operátorem Jan Huryta OK1MNV.
 • 30.6.1994 se stal novým vedoucím operátorem Petr Knap OK1AKI a radioklub změnil QTH na ul. Achátová 1810, AZ – Servis.
 • V červenci 2016 radioklub v PDM, kat. 70 cm dosáhl I. místo.
 • V květnu 2017 radioklub získal dotaci od Města Nová Paka na práci s mládeží a pořídil nové VKV antény.
 • V červenci 2017 radioklub v PDM, kat. 70 cm dosáhl II. místo a v PD, kat. 70 cm III. místo.
 • V únoru 2018 radioklub získal dotaci od Města Nová Paka na práci s mládeží a pořídil nový anténní rotátor.
 • Dne 16.5.2018 radioklub zprovoznil své webové stránky.
 • V červenci 2018 získal radioklub v PDM v kategorii 432 MHz I. místo a v PD v kategorii 144 MHz LP Multi II. místo.
 • Koncem září 2018 došlo z důvodu poruchy k odstávce převaděče OK0C. Nové spuštění proběhlo po výměně technologie na konci listopadu 2018.
 • V dubnu 2019 radioklub získal dotaci od Města Nová Paka na práci s mládeží a pořídil nový anténní rotátor a žebřík na nový stožár.
 • V květnu 2019 radioklub v 2. subregionálním závodě v kategorii 145 MHz MULTI 6 hours dosáhl na I. místo.
 • V červenci 2019 radioklub v PDM v kategorii 435 MHz MULTI N obsadil II. místo a v PD v kat. 145 MHz MULTI LP dosáhl na I. místo.
 • V říjnu 2019 radioklub v UHF contestu v kat. 435 MHz MULTI 6 hours dosáhl na I. místo.
 • Dne 19.10.2019 byla započata rekonstrukce vysílacího střediska na Zvičině.
 • Dne 17.11.2019 v rámci Provozního aktivu VKV (u hřbitova na Brdě) se podařilo navázat v pásmu 144 MHz spojení se stanicí F8VNU do lokátoru JN13QH a QRB 1214 km !!!
 • V lednu 2020 radioklub získal dotaci od Města Nová Paka na další činnost a oslavy 70. výročí založení radioklubu.
 • 24.2.2020 Radioklub získal koncese na speciální značky OK5P pro účast v mezinárodních závodech a OL70OMP, která bude používána při 70. výročí vzniku radioklubu v roce 2020.
 • 07.03.2020 Radioklub poprvé použil speciální značku OK5P v I. subregionálním VKV závodě.
 • V březnu 2020 radioklub v 1. subregionálním závodě v kategorii 144 Multi 6 hours pod značkou OK5P obsadil III. místo.
 • V květnu 2020 radioklub v 2. subregionálním závodě v kategorii 144 Multi 6 hours pod značkou OK5P obsadil I. místo.
 • 21.05.2020 radioklub aktivoval speciální volací značku OL70OMP.
 • 27.06.2020 radioklub uspořádal I. část oslav k výročí založení pod názvem „Zvičina žije„.
 • V červenci 2020 v rámci PD radioklub uspořádal II. část oslav k výročí založení pod názvem „Kozinec ožije„.
 • V červenci 2020 radioklub v PDM v kategorii 432 MHz Multi N pod značkou OK1KMP obsadil I. místo.
 • V červenci 2020 radioklub v 3. subregionálním závodě (PD VKV) v kategorii 144 Multi LP pod značkou OL70OMP obsadil III. místo.
 • V tomtéž závodě v kategorii PD VKV 432 MHz Multi 6 hours pod značkou OL70OMP obsadil I. místo, pod značkou OK1KMP obsadil II. místo a pod značkou OK5P obsadil III. místo.
 • V říjnu 2020 radioklub v UHF contestu v kategorii 432 MHz Multi 6 hours pod značkou OK5P obsadil I. místo.
 • Dne 31.12.2020 v souladu s povolovacími podmínkami ukončila svoji činnost speciální volací značka OL70OMP.
 • V březnu 2021 radioklub získal dotaci od Města Nová Paka na další činnost.
 • V květnu 2021 radioklub ve 2. subregionálním závodě v kategorii 144 MHz Multi 6 hours pod značkou OK5P obsadil II. místo.
 • V červenci 2021 radioklub v PDM v kategorii 432 MHz Multi N pod značkou OK1KMP obsadil I. místo.
 • V červenci 2021 radioklub v 3. subregionálním závodě (PD VKV) v kategorii 144 MHz Multi LP pod značkou OK5P obsadil I. místo.
 • V srpnu 2021 radioklub v Závodě mládeže pod značkou OK1KMP obsadil II. místo.
 • V srpnu 2021 radioklub získal Putovní pohár za I. místo v Nedělním závodě.
 • V říjnu 2021 radioklub v IARU – Region I UHF Contestu v kategorii 432 MHz Multi 6 hours pod značkou OK5P obsadil I. místo.
 • V listopadu 2021 radioklub v A1 závodě – Marconi memoriál v kategorii 144 MHz Multi 6 hours pod značkou OK5P obsadil I. místo.
 • V lednu 2022 radioklub získal dotaci od Města Nová Paka na práci s mládeží a další činnost.
 • V březnu 2022 radioklub v 1. subregionálním závodě v kategorii 144 MHz Multi 6 hours pod značkou OK1KMP obsadil II. místo.
 • V dubnu 2022 radioklub ve Velikonočním závodě v pásmu 144 MHz pod značkou OK1KMP obsadil II. místo.
 • V dubnu 2022 radioklub v Pohotovostním závodě – pálení čarodějnic v pásmu 144 MHz pod značkou OK1KMP obsadil II. místo.
 • V květnu 2022 radioklub ve 2. subregionálním závodě v kategorii 144 MHz Multi 6 hours pod značkou OK5P obsadil I. místo.
 • V červenci 2022 radioklub v PDM v kategoriích 432 MHz Multi a Multi V pod značkou OK1KMP obsadil I. místo.
 • V červenci 2022 radioklub v 3. subregionálním závodě (PD VKV) v kategorii 144 MHz Multi LP pod značkou OK5P obsadil III. místo.
 • V červenci 2022 radioklub v 3. subregionálním závodě (PD VKV) v kategorii 432 MHz Multi LP pod značkou OK5P obsadil III. místo.
 • Dne 21. 8. 2022 VO Petr OK1AKI uskutečnil historicky první spojení RK v pásmu 10 GHz se stanicí OK1AIY.
 • V říjnu 2022 radioklub v IARU – Region I UHF Contestu v kategorii 432 MHz Multi 6 hours pod značkou OK5P obsadil III. místo.
 • V listopadu 2022 radioklub v A1 závodě – Marconi memoriál v kategorii 144 MHz Multi 6 hours pod značkou OK5P obsadil II. místo.
 • V celoročním hodnocení soutěže Provozní aktiv v kategorii 144 MHz pod značkou OK1KMP obsadil II. místo
 •  V celoročním hodnocení soutěže Provozní aktiv v kategorii 10 GHz pod značkou OK1KMP obsadil III. místo
 • V lednu 2023 radioklub získal dotaci od Města Nová Paka na práci s mládeží a další činnost.
 • V březnu 2023 radioklub v 1. subregionálním závodě v kategorii 144 MHz Multi 6 hours pod značkou OK1KMP obsadil I. místo.
 • V květnu 2023 radioklub ve 2. subregionálním závodě v kategorii 144 MHz Multi 6 hours pod značkou OK1KMP obsadil I. místo.
 • Dne 16.5.2023 byla spuštěna nová verze stránek RK OK1KMP v redakčním systému WordPress
 • V červenci 2023 radioklub v PDM v kategoriích 432 MHz Multi a Multi V pod značkou OK1KMP obsadil I. místo.
 • V srpnu 2023 radioklub v Závodě mládeže pod značkou OK1KMP obsadil I. místo.
 • V říjnu 2023 radioklub v IARU – Region I UHF Contestu v kategorii 432 MHz Multi 6 hours pod značkou OK5P obsadil I. místo.
 • V listopadu 2023 radioklub v A1 závodě – Marconi memoriál v kategorii 144 MHz Multi 6 hours pod značkou OK5P obsadil III. místo.
 • V celoročním hodnocení soutěže Provozní aktiv v kategorii 144 MHz pod značkou OK1KMP obsadil III. místo
 • V celoročním hodnocení soutěže Provozní aktiv v kategorii 10 GHz pod značkou OK1KMP obsadil III. místo.
 • V lednu 2024 radioklub získal dotaci od Města Nová Paka na práci s mládeží a další činnost.
 •  Dne 19. 5. 2024 uskutečnil Vláďa OK1FUJ historicky první spojení RK v pásmu 1,3 GHz se stanicí Ok1FQK z JN79NU.
Přejít nahoru