Se žebříkem na kopec, aneb Polní den VKV 2018

Přípravy na letošní Polní den probíhaly v radioklubu OK1KMP již řadu měsíců dopředu. Nejpodstatnější věcí bylo vyřešit stožár na 70 cm pásmo. Po loňské destrukci starého vojenského lankového magirusu a jeho následné neúspěšné renovaci, jsme hledali možné řešení. Inspirací nám byly stránky klubu OK1KIK a jejich konstrukce stožáru ze žebříku. Po vznesení návrhu v plénu se věci daly do pohybu. Dostupný žebřík poskytl Petr OK1AKI. Díky poskytnuté dotaci Města Nová Paka jsme pořídili nový rotátor. Zbývalo vyřešit jeho uchycení, pomocné ložisko a propojovací kabel rotátoru. Pomohly šikovné ruce Marka, který se ujal mechanické části uchycení rotátoru, jeho kabeláž si vzal na starosti Martin OK1TKN. Zkušební sestavení a vyzdvižení proběhlo cca 3 týdny před závodem na zahradě VO Petra OK1AKI. Kotvení se podařilo vyřešit díky firmě MASTRANT, která podporuje kluby pracující s mladými operátory, za což jim patří velké díky. V týdnu konání závodu to bylo už jen o doladění seznamu techniky a rozmístění do jednotlivých vozidel. Vzhledem k červencovým svátkům padla letos volba na odjezd již v pátek v dopoledních hodinách. V domluvený čas avizoval radar blížící se déšť, takže jsme zrychleným přesunem vyrazili na kopec. Ještě, že to máme cca 4 km od domácího QTH. Výjezd na kopec přes ne příliš ideální terén proběhl hladce. Cestou nahoru se k nám připojil Zdeněk OK1MKZ. Blížící se mraky nás popohnaly ve výstavbě krytého zázemí, které nám poskytlo azyl před deštěm. V tom čase se našla i chvíle na osvěžující přípitek na zdar celého víkendu, ačkoliv jsme museli chlazení rozmrazovat, hi hi. To je tak, když se nerespektují návody k použití. Asi po dvou hodinách déšť ustal a přišlo na řadu budování. Nejprve osobního zázemí, pak i toho technického. To už za vydatné pomoci všech přítomných i těch později dorazivších. Nastal čas premiéry žebříkového stožáru na 70 cm. Vše klapalo jak mělo, příprava nanečisto byla znát, a za chvíli byl stožár s anténami vztyčený. Stejně tak i stožár s anténami na pásmo 2 m. Zbývalo postavit vysílací stany a s nastupujícím večerem doplnit energii a věnovat se trochu společenské zábavě, která se protáhla i přes páteční půlnoc.

Sobotní probuzení bylo do slunečného rána. Dopoledne jsme věnovali přípravě techniky na obou stanovištích, aby byla k dispozici na závodní klání. Tím prvním byl Polní den mládeže. Do něj, na obou pásmech, nastoupili naši mladí již zkušení operátoři, Berenika, Maruška, Ondra a Marie Ester. Čekaly je tři hodiny soutěžních spojení. Všichni jsme byli v očekávání množství QSO, ale počty byly ve stejných číslech jako v letech minulých. Je škoda, že spousta stanic před hlavním závodem nevyužije příležitost k otestování svých soustav a nerozdá mladým operátorům nějaké ty body navíc.
Celkově 59 QSO a 6819 bodů v pásmu 2 m, 27 QSO a 2646 bodů na 70 cm. To byl výsledek PDM. Hned po jeho skončení jsme naše operátory jednotlivě ocenili pohárem a sladkostí za výsledek v loňském ročníku, kdy obsadili 2. místo na 70 cm.
Hodinovou pauzu před hlavním závodem využil každý podle svého, buď odpočinkem nebo pozdním obědem. Úderem 14. hodiny UTC jsme zasedli k „závodním strojům“ na obou pásmech. Ani jsme nepřemýšleli o operátorském obsazení a nějakém rozvrhu vysílacích časů. Ačkoliv nám letos chyběl do týmu Honza OK1JC, přesto nás i přes své zdravotní problémy na kopci navštívil. Asi dvě hodiny po začátku ještě doplnil náš tým Honza OK1MNV, který vrchol opět zdolal na kole, jež využívá i při PA VKV. Honzovi patří velké díky za intenzivní provoz, kdy jeho „cvičené uši“ slyšely i signály stanic, které jsme my „amatérsky mladší“ neslyšeli. Spojení přibývala, podmínky byly dobré, statistika vykazovala bodový zisk o něco lepší než v uplynulých letech. Kopec se pomalu nořil do tmy a ze dvou stanů se ozýval závodní provoz. Pro některé to byla výzva jít i spát, alespoň na chvíli, před noční službou, které se ujal okolo půl druhé v noci Roman OK1NPF na 2 m, 70 cm pracoviště zůstalo na noc osiřelé. Noční teplota byla docela příjemná, nebylo potřeba ani spacáku, stačily teplejší ponožky. Provoz byl na solidní úrovni a bránil tak usnutí. S rozedněním pásmo opět ožilo a s ním i obě pracoviště. Nedělní snídaně v trávě, během dne dostatek tekutin v teplém počasí a obzvlášť ve stanu, kde bylo i 35 stupňů a neustálé navazování spojení. Pásmo 70 cm se zdálo slabší, pásmo 2 m bylo na pohodu. Mimo vysílací činnosti proběhla i spousta společenských setkání v podobě návštěv rodinných příslušníků a sympatizantů s naším klubem. Odpoledne, při trochu tradičním poklesu aktivity na pásmu, zbyl čas na pomalé balení osobních věcí. Blížil se konec soutěžního klání.
S výsledkem 355 QSO a 90882 bodů na 2 m a 111 QSO a 20412 bodů na 70 cm jsme byli spokojeni o to víc, když po uzavření deklarovaných výsledků nám indikuje pro pásmo 2 m 2. místo ve 100 W kategorii. Vše jednou končí, tak i letošní Polní den. Zbytky sil z víkendového maratónu jsme věnovali demontáži stanovišť a opětovnému naložení k přesunu do domácích QTH. Zůstala po nás jen vyšlapaná místa v trávě. Ale v sobě jsme si odváželi, i když s únavou, spousty příjemných zážitků z uplynulých dnů a prožitých situací.
Díky všem za účast a podporu v závodě a opět někdy na slyšenou.

Petr OK1AKI se Zdeňkem OK1MKZ hodnotí výjezd kopce.
Roman OK1NPF se synem Ondrou po zdolání prvního, náročnějšího úseku výjezdu.
Pod plachtou aneb když zamrzlo pivo - Martin OK1TKN a Marek.
Martin, Petr a Marek při kompletaci žebříkového stožáru.
Petr OK1AKI dumá, jestli je vše správně, přeci jen je to premiéra "žebříkostožáru".
Stožár pro 70 cm stojí, jde se na stožár pro 2 m.
Přichází večer a je hotovo.
Společenský večer u ohně volá.
Anténní pole v sobotním azuru.
Maruška při Polním dnu mládeže.
Ondra při Polním dnu mládeže.
Marie Ester při přebírání poháru za loňský rok.
Berenika při přebírání poháru za loňský rok.
Naši junioři - Maruška (13), Marie Ester (8), Berenika (15) a Ondra(9).
Poděkování našim podporovatelům.
Souboj amatérů a mobilního operátora (stožár v pozadí).
Petr OK1AKI na pracovišti pro pásmo 70 cm.
Honza OK1MNV s Vláďou na pracovišti pro pásmo 2 m.
Parta nadšenců OK1KMP, chybí Honza OK1MNV v té době ještě v domácím QTH.
Přejít nahoru