Výroční členská schůze radioklubu OK1KMP

Den před Silvestrem jsme se na popud VO Petra OK1AKI sešli, abychom zhodnotili činnost a úspěchy uplynulého roku a zároveň si stanovili prioritní úkoly na rok 2019. K těm i nadále patří práce s mladými operátory a hlavně další technické dovybavení naší činnosti a to i s požadavkem na dotaci od podporovatele – města Nová Paka.

Pohled na účastníky jednání
Přejít nahoru