Na Zvičině již bylo zahájeno budování – říjen 2019

Po předchozích jednáních o nabídce klubu OK1KOB ze Dvora Králové nad Labem o využití jejich vysílacího zázemí na Zvičině v JO70UK, jsme se v sobotu 19.10.2019 v plném nasazení zapojili do rekonstrukce vysílacího střediska OK1KOB, které bylo v havarijním stavu. Po dokončení ho budou moci využívat i naši členové. Za příjemného počasí, účasti členů obou klubů a mistra tesaře Ládi, proběhla hlavní událost a to vyztužení konstrukce buňky před nastávající zimou. Atmosféru pracovní soboty vystihují následující fotografie.

Pomalu jsme se sjížděli k vysílací základně
Martin OK1TKN při demontážních pracích
Roman OK1NPF s úsměvem při odinstalaci elektro rozvodů
Mistr tesař Láďa při rozměřování trámků, v pozadí zástupci OK1KOB
U boudy Petr OK1AKI prezentoval svou vizi rekonstrukce zborcené stěny členům OK1KOB
Vláďa OK1FUJ, Ondra OK1TKO, Pepa OK1MKD a Petr OK1AKI ve všeobecné rozpravě
Pohled do útrob rekonstruované boudy s již hotovým rámem
Celkový pohled na vysílací stanoviště
Přejít nahoru