Výroční členská schůze radioklubu OK1KMP

 Přelom roku je časem bilancování a nejinak tomu bylo i v našem klubu. Večer 03.01.2020 jsme se v hojné účasti sešli ve vinárně U Rynku v Nové Pace na výroční členské schůzi. Petr OK1AKI z pozice VO přívítal všechny přítomné a ve zprávě zhodnotil uplynulý úspěšný rok. Konkrétní poděkování patřilo Honzovi OK1JC za poskytnutí zázemí pro klub, Milošovi OK5AW za práci webmastera, Honzovi OK1MNV za propagaci klubu na KV a Romanovi OK1NPF za práci na VKV pod klubovou značkou. Poté se slova ujal Vláďa OK1FUJ a seznámil členy se stavem financí a plánem výdajů na rok 2020 s využitím dotací.
Dalším tématem byla vysílací základna na Zvičině a přípravy na oslavy 70. výročí založení radioklubu OK1KMP. Diskuze se dotkla i rozšíření členské základny o mladé operátory, kteří by doplnili úspěšný stávající mládežnický tým. Nakonec došlo i na nějakou tu pochutinu a debatu o všem možném.

Pohled mezi účastníky - tváří do objektivu Martin OK1TKN, Miloš OK5AW, Venca OK1RH a Roman OK1NPF
Pohled mezi účastníky - tváří do objektivu Honza OK1MNV, Honza OK1JC, Zdeněk OK9ZPX a Vláďa OK1FUJ
VO Petr OK1AKI při seznamování účastníků s výroční zprávou
Zdeněk OK9ZPX, Vláďa OK1FUJ při informaci o stavu financí, Pavel OK1JBK
Zdeněk OK1MKZ, Honza OK1MNV a Honza OK1JC
Petr OK1AKI v rozpravě s Milošem OK5AW
Přejít nahoru