Vánoční setkání spřáteleného klubu OK1KOB na Výšince

27. prosince 2023 jsme ve složení Petr OK1AKI se Štěpánkou, Vláďa OK1FUJ a Roman OK1NPF vyrazili na povánoční setkání s příznivci klubu OK1KOB. Zázemím nám byl Motorest Výšinka nedaleko Dvora Králové nad Labem. Na setkání dorazili nejen členové pořádajícího klubu, ale i další zástupci radioamatérské komunity z okolí, jako např. z Trutnova, Vrchlabí apod. Na setkání, mimo jiné, došlo v klubu OK1KOB na předání funkce vedoucího operátora od Pepy OK1MKD Ivošovi OK1TYR. Po nějakém tom občerstvení a přípitku došlo i na tradiční tombolu, ze které si někteří odváželi i nečekané množství výher. Pomyslnou štafetu setkání přebírá náš klub na 19.1.2024 v Nové Pace

Béda OK1FXX, Vláďa OK1FUJ a Jirka OK1UKY
Někteří debatují, jiní již konzumují, do objektivu kouká David OK4DZ
Pohled k dalšímu stolu diskutujících o zdolávání vrcholů
Vláďa OK1FUJ, Honza OK5MAD a Jirka OK1UKY
Jirka OK1UKY se dočkal spolu s dámami své porce
Pepa OK1MKD předává funkci VO Ivošovi OK1TYR
Pokladník klubu OK1KOB počítá výdělek z prodeje lístků do tomboly
Výhry našeho člena Petra OK1AKI
Přejít nahoru