Provozní aktiv VKV – květen 2020

Májové kolo se neslo stále pod vlivem koronavirové pandemie, ale již s uvolněnými opatřeními, což se projevilo na účasti nejen českých, ale i zahraničních stanic. Aktivita na pásmu byla již o poznání lepší než v minulém kole. U mikrofonu na Zvičině zasedl Roman OK1NPF.
Ze zahraničních spojení potěšilo QSO s F6DCD/p a QRB 622 km, s největší aktivitou se projevily 9A stanice, nasledované OM, DL a SP operátory. I přes relativně volné pásmo se projevoval stále častější nešvar, kdy se stanice soupeře dokázaly usadit o 2 kHz vedle volaného kmitočtu a znemožnit tak některá spojení, která byla v únicích.
I přes tyto překážky přineslo květnové kolo 137 spojení do 21 WWL se ziskem 9219 bodů a 9. místo. V ročním hodnocení setrváváme na 7. místě. Odpoledne pak připadlo spolu s kolegy na další drobné práce na vysílací boudě.

Roman OK1NPF při soutěžním vysílání
Petr OK1AKI při nátěru rámů oken
Vláďa OK1FUJ a Roman OK1NPF při dokončení zakrytí oken
Přejít nahoru