Rekonstrukce vysílacího střediska na Zvičině

Jak jsme vás již informovali, v loňském roce došlo k dohodě o spolupráci mezi naším radioklubem a Královédvorským radioklubem OK1KOB o společném využívání vysílacího střediska na Zvičině ve čtverci JO70UK.
Vzhledem k havarijnímu stavu, ve kterém se středisko nacházelo, byla naplánovaná postupná rekonstrukce. Té se iniciativně ujali Petr OK1AKI a Vláďa OK1FUJ za vydatné pomoci Martina OK1TKN a Romana OK1NPF a řady dalších zde nejmenovaných členů a podporovatelů klubu. Dnes již můžeme s radostí a pýchou oznámit, že první etapa rekonstrukce byla zdárně dokončena.

Vláďa OK1FUJ a Honza OK1JC si prohlíželi havarijní stav střediska – červen 2019
Smutně vypadající vnitřek buňky
Vyhnilá a vyvalená jižní stěna buňky
Díry skrz na skrz na mnoha místech
Zpevňující rám konstrukce - říjen 2019
Vláďa OK1FUJ při začišťování přebytečné pěny
Petr OK1AKI před první dokončenou stěnou
Vláďa OK1FUJ při lepení stropní izolace
Petr OK1AKI při dokončování stropu
Roman OK1NPF a Martin OK1TKN připravovali elektrické rozvody
Petr OK1AKI při dokončování nezbytných poliček
Martin OK1TKN řídil rekonstrukci elektro rozvodů
Roman OK1NPF brousil rámy oken
Rámy oken vybroušené až na původní dřevo
Petr OK1AKI při natírání rámů oken
Kuchyňské zázemí pro potřeby uživatelů – červen 2020

 Vnitřní rekonstrukcí však práce na základně zdaleka neskončily. V další etapě je nutné provést opravu vnějšího pláště střediska.

Havarijní stav vnějšího pláště střediska – další etapa rekonstrukce
Přejít nahoru