Provozní aktiv VKV – červenec 2021

Červencové kolo Provozního aktivu bylo opět v režii Petra OK1AKI, Romana OK1NPF a Vládi OK1FUJ. Po výstavbě stožáru na pásmo 70 cm zbyl ještě čas i na krátkou debatu a přivítání hosta, Pepy OK1MKD.
V pásmu 144 MHz m začal Roman OK1NPF svižným tempem, které mu vydrželo po celou dobu závodu. Podmínky byly velice dobré a největší aktivita přicházela z JV směru, kde se tentokrát vyznamenaly 9A stanice s největším počtem spojení mimo OK. Nezůstalo jen u nich, i západní směr měl solidní účast, a tak celé tři hodiny bylo co dělat. Projevilo se to rovněž na výsledku, kde 147 spojení do 33 WWL přineslo úctyhodných 18843 bodů, což podle vzpomínek VO Petra OK1AKI, bylo snad rekordní číslo v historii Provozních aktivů našeho radioklubu.
Sám Petr OK1AKI se věnoval pásmu 432 MHz a začátek závodu, dle jeho slov, probíhal dle standardního scénáře, kdy bylo slyšet během první půlhodiny jen pár stanic, a vypadalo to, že jsou všichni na dovolené, hi… Postupem času se objevovaly další a další nové stanice a krátce se otevřel i jižní směr na 9A, HA, OE. Rovněž se ozvalo několik stanic z OM a jedna stanice z DL, proto podmínky šíření na tomto pásmu lze považovat za spíše průměrné. Celkový výsledek z tohoto pásma byl 43 QSO do 15 WWL a konečných 2070 bodů. Po skončení závodu došlo i na uchycení záložního žebříku, který na boudu věnoval Vláďa OK1FUJ.

Petr OK1AKI, Roman OK1NPF a Pepa OK1MKD při přípravě před závodem
Antény pro pásma 70 cm a 2 m
Petr OK1AKI při zavěšování záložního žebříku
Přejít nahoru