Rekonstrukce vysílacího střediska na Zvičině – další etapa zahájena

S nastupujícím jarem jsme zahájili další etapu plánované rekonstrukce vysílacího střediska na Zvičině. Protože docházelo k častému podmáčení základny, rozhodli jsme se vybudovat vsakovací jímku, do níž by byla odváděna přebytečná voda. Úkolu se ujali Petr OK1AKI, Martin OK1TKN a Vláďa OK1FUJ.
V sobotu dopoledne jsme vyrazili na sběr potřebných kamenů pro plánovanou drenáž. Sběr se vydařil, a tak se posbírané kameny v rámci nedělního Provozního aktivu přesunuly na Zvičinu. Ve středu po obědě již kromě špatného počasí nic nebránilo zrealizovat naplánovaný záměr. Práce šla dobře od ruky, a tak jsme v podvečer mohli s uspokojením konstatovat, že je vše hotovo. Pár fotografií přibližuje průběh celé akce.

Při sběru potřebných kamenů Martin OK1TKN a Petr OK1AKI
Místo pro jímku hledali Martin OK1TKN a Petr OK1AKI
U vykopané jámy Petr OK1AKI a Martin OK1TKN
Detail jímky
Vzkaz do budoucna
Konečný výsledek
Přejít nahoru