SSB Liga červen 2022

Červnová SSB liga se vyznačovala menší účastí novopackých stanic. Klubovou značku OK1KMP hájil obligátně Vláďa OK1FUJ. Přestože se po celý závod potýkal s výrazným místním rušením, nakonec na klub uskutečnil 82 QSO, na svoji privátní značku pak uskutečnil 87 spojení. Z dalších novopackých stanic se závodu zúčastnili na své značky Honza OK5MN, který uskutečnil 55 QSO, Miloš OK5AW se 47 spojeními, Honza OK1JC, který v nedávné době absolvoval operaci oka (nedalo mu to a zúčastnil se) uskutečnil 46 QSO. Ze Slovenska se aktivně zapojil i Peter OM6TX s 63 spojeními.

 
Přejít nahoru