Obnova anténního systému pro 144 MHz

Anténní systém, který jsme používali na Zvičině, jsme „zdědili“ z dob větší aktivity spřáteleného radioklubu OK1KOB. Systém stále více vykazoval poruchy, jak elektrické (odpadlé přívody kabelů), tak hlavně mechanické (zatuhlý rotátor, upadlé prvky i celé kusy antén).

Postupně jsme se připravovali na kompletní výměnu antén včetně přívodního kabelu. Situace nebyla jednoduchá. Původní konstruktér Béda OK1FXX obměnu z důvodu pracovního vytížení přerušil a tak nám nezbývalo se rekonstrukce chopit a dokončit ji. Získali jsme nový vhodnější napájecí kabel včetně nových konektorů díky sponzorské podpoře Ing. Schimka ze společnosti QUITTNER & SCHIMEK s.r.o, dále zakoupili nový anténní dělič, a tak plánovaná rekonstrukce antén proběhla již nyní v září.

Pečlivá příprava, které se věnovali převážně Martin OK1TKN – kabely a Petr OK1AKI – kompletace, výroba transformačních vedení, ladění a měření antén, přinesla své ovoce. Naměřené a udávané parametry nového anténního systému 2×6 el. DK7ZB (13,1dBd/42,6°H/19,6°V/25dB F/B) dávají naději, že naše dosahované výsledky v pásmu 144 MHz budou ještě lepší.

Další krok bude kompletní opětovné nastavení anténního systému pro 432 MHz, který dle našich měřítek nedosahuje očekávaného efektu.

Spouštění starého anténního systému, nahoře Petr OK1AKI, dole Jirka OK1UKY
Jirka OK1UKY u starých antén
Naše mládež, Martin OK1TKN a Vláďa OK1FUJ
Ještě trochu "kosmetiky" - Martin OK1TKN, Roman OK1NPF a Petr OK1AKI
A nové antény jsou na stožáru
Ještě připojit kabely
Výhled antén do kraje
Zasloužená odměna u ohně
Antény při západu slunce
Přejít nahoru