Zhodnocení roku 2023

Přátelé, kamarádi!

            Zase další rok se s rokem sešel. Tradiční novoroční setkání plánujeme uskutečnit v lednu 2024, kdy chceme v útulné hospůdce (pravděpodobně Novopacké sklepy), při dobrém jídle a perlivém nebo pěnivém moku zrekapitulovat celý loňský rok. Pozvánku na toto pravidelné setkání členů RK a našich přátel obdržíte začátkem ledna.

            Přesto v předstihu zasíláme tento stručný souhrn naší činnosti v roce 2023.

Rekonstrukce vysílacího střediska Zvičina

            Jak vás pravidelně informujeme, naším cílem je dobudovat stálé vysílací stanoviště, které by umožňovalo vysílat na VKV i v nepříznivém počasí, za jistého pro nás čím dál nutnějšího komfortu, bez nutnosti stavět anténní systémy apod. Oprášili jsme jen myšlenky, kterými jsme se zabývali již v 80. letech minulého století a s radostí využili nabídku OK1KOB na společné využívání této kóty.

            V minulých letech jsme dokončili I. etapu rekonstrukce „boudy“. Dále se nám podařilo vybudovat odpad střediska a dokončit zateplení poslední severní stěny a vybudovat nový anténní systém na 432 MHz + „dřevník“, který podstatně zvýšil komfort při našem pobytu na základně.

Hlavní akcí v tomto roce bylo vybudování venkovního opláštění, které bylo ve skutečně havarijním stavu. Jižní a západní strana „boudy“ je hotova. Co se severní a východní stranou je v současnosti předmětem úvah. Rovněž jsme kompletně zrekonstruovali anténní systém pro 144 MHz a zrepasovali používaný rotátor. Anténní systémy nás nadále nenechávají klidnými. Stále máme pocit, že je pořád co zlepšovat. Rovněž plot kolem společné základny urychleně volá po kompletní opravě.

Provoz – Závodní výsledky  

V provozní oblasti jsme aktivně využívali obě naše značky. Na KV jsme v letošním roce odjeli 12 závodů a na VKV 18 závodů. Aktivně jsme se zapojili do soutěže VKV Provozní aktiv a to na třech pásmech, 144 MHz, 432 MHz a 10 GHz tak, jak to naše technické možnosti umožňují. Pásmo 144 MHz je i díky Petrovi OK1AKI, který zapůjčuje svůj PA v podstatě saturováno. Naší slabinou je pořád pásmo 432 MHz, kde 50 W neumožňuje stabilní dobré výsledky. Rovněž parametry nového anténního systému na 432 MHz, který je instalován na Zvičině nás zcela neuspokojují. Námět na další zlepšení. Rovněž jsme se aktivně zapojili do KV SSB ligy. Před námi je nadále větší aktivace „královské disciplíny“ amatérského vysílání – CW. I v této oblasti chceme pokračovat s aktivnějším provozem.

Vlastní výsledky

 • Subreg. kat. 144 MHz Multi. 6 Hrs – 1. místo
 • Subreg. kat. 144 MHz Multi 6 Hrs – 1. místo
 • Subreg. kat. 432 MHz Multi 6 Hrs – 4. místo
 • PD mládeže kat. 432 MHz Multi N – 1. místo
 • Závod mládeže na VKV – 1. místo
 • Letní QRP závod – 3. místo
 • UHF contest 432 MHz Multi. 6 Hrs – 2. místo
 • A1 contest 6 Hrs. – 3. místo
 • Provozní aktiv celoročně 144 MHz – 3. místo
 • Provozní aktiv celoročně 432 MHz – 5. místo
 • Provozní aktiv celoročně 10 GHz – 3. místo
 • SSB liga celoročně – 37. místo

            Dovolte, abychom vám i touto cestou popřáli pohodové vánoce a v novém roce hodně zdraví, štěstí a mnoho krásných spojení.

V Nové Pace 19. 12. 2023

Výbor radioklubu OK1KMP

Přejít nahoru