Instalace pásma 23cm na Zvičině

Úvahy o rozšíření aktivity na dalších pásmech, bylo způsobeno hlavně poptávkou protistanic o závodech. Což o to, TRX Kenwood TS-790E jsme měli již dříve přislíbený od Bédy OK1FXX, ale co dál…
Umístit na stožár jakoukoliv Yaginu nepřichází k povětrnostním podmínkám v úvahu. Po konzultaci hlavně s Mílou OK1UFL bylo rozhodnuto instalovat na stávající stožár 70cm anténu typu „rybí kost“. Jde vlastně o úpravu komerčně vyráběné wi-fi antény (rozměr 100×60 cm) z pásma 2,4 GHz. Úpravy se ujal Petr OK1AKI. Předlohou byl námět od DL4MAE4 a Tomáše OK1GTH. Samotné předělání, tj. hlavně výroba nového zářiče na 1,3GHz proběhlo celkem bez problémů, jestě nastavit s miniVNA do pásma, vyzkoušet poslechem majáku OK0EA a instalovat.
Pro spojení s anténou jsme použili prakticky nejlepší kabel v této kategorii o průměru 13mm typu Hyperflex 13. Měřením se potvrdil útlum cca 2dB/1296MHz při délce 15m včetně N konektorů značky M&P.
Montáž byla domluvena na úterý 14.5.2024. Dopoledne přijela první parta Petr OK1AKI a Vláďa OK1FUJ. Počasí nám velmi přálo, bylo slunečné počasí, tak byl ještě čas posekat trávu v prostoru vysílacího střediska, abychom měli prostor pro sklopení stožáru. A vzhledem k limitní délce kabelu jsme byli nuceni vytvořit nový boční prostup do boudy.
Po příjezdu návštěvy Jirky OK1UKY, Dany OK1IFD a dalších montážníků Romana OK1NPF a Martina OK1TKN již byl stožár sklopen. Museli jsme vytvořit prostor pro novou anténu posunutím trubky se stávajícími anténami 70cm výše a zde instalovat novou „parabolu“. Po fixaci kabelů a kontrole stávajících byl stožár opět vztyčen a zafixován. Zbývalo nový kabel natáhnou do boudy, zapojit a začít testovat. Po změření PSV a zapojení do TRXu jsme mohli být maximálně spokojeni, neboť se podařilo naladit všechny současné majáky v pásmu 23cm, jen bohužel nebyla vhodná stanice na pásmu pro vyzkoušení fonického spojení. Tato chvíle nastane již brzy, v neděli 19.5.2024 nás čeká další kolo Provozního aktivu. Celkem bychom měli být QRV na 4 pásmech – 144, 432, 1296 a 10368 MHz.

Nový zářič antény pro 23cm
Změřené paramentry antény
Použité konektory
a kabel...
Instalace antény-Roman OK1NPF, Martin OK1TKN, Jirka OK1UKY a Vláďa OK1FUJ
Anténa zafixována a zapojena
V pozadí vše kontroluje Dana OK1IFD
Nový prostup do boudy
Připravený kabel pro TRX
Aktuální sestava antén
Co dodat? Spokojenost 🙂
Přejít nahoru