Provozní aktiv VKV – červen 2024

Ve stejné sestavě, ale na čtyřech pásmech. Opětovné technické trápení se zařízením na 3 cm, kde se Vláďovi OK1FUJ zadařilo pouze jediné spojení. Lepší situace pro něj už byla na 23 cm pásmu, kde zapsal 12 spojení se 6 násobiči a ziskem 155 bodů. Jediný problém nastává, když je potřeba dotočit anténu, která je na stejném stožáru se 70 cm anténní sestavou a Vláďa OK1FUJ se musí dohodnout s Petrem OK1AKI, který má třeba také rozdělané spojení. Jemu se  na 70 cm, díky probíhajícímu AlpeAdria UHF contestu, dařilo o poznání lépe. Velký bodový zisk přinesly italské stanice a tak se v deníku objevilo 66 spojení se 16 násobiči a 3696 body, které přinesly 2. místo v tomto kole a udržení 4. místa, kde se ale daří stahovat odstup na soupeřovo třetí místo. Výživné pásmo 2 m bylo v režii Romana OK1NPF,  tak jako většinou ze začátku solidní pile-up, který jen občas polevil. Problémem bylo rušení od jedné stanice, vysílajíci cca na 144.285, která svým signálem tentokrát „obsáhla“ skoro celé pásmo. I přes toto QRM se podařilo uskutečnit 145 spojení s 32 násobiči a ziskem 18528 bodů. Vydalo to na 3. místo v tomto kole i na udržení stejného pořadí v celoročním hodnocení.

Pohled na pracoviště 70 cm spolu s provizoriem 23 cm
Vláďa OK1FUJ se snaží na 3 cm pásmu
Roman OK1NPF a Petr OK1AKI při soutěžních spojeních
Mapa spojení 2 m
Mapa spojení 70 cm
Mapa spojení 23 cm
Mapa spojení 3 cm
Přejít nahoru