Velikonoční závod 2024

Letošní brzký nástup jara i termín Velikonoc na přelomu března a dubna nás vytáhl na kopec k účasti ve Velikonočním závodě. Po příjezdu na vrchol nás překvapil avizovaný spad saharského písku, který vytvářel jakoby inverzní podmínky, ale na první pohled byl od nich odlišný. Druhým překvapením byl zásah do přírody v blízkosti kostela, kde došlo k pokácení několika stromů. Podle dendrologů měly své za sebou a tak kvůli bezpečnosti musely k zemi. To se prý stalo již v týdnu, ale dřevorubci si nelámali hlavu s odvětvením a následným rozřezáním kmenů. Takže pokácené vzrostlé stromy možná hrozí na zemi větším rizikem než když ještě stály. Ale pojďme k vysílání.

Pro účast v závodě jsme využili pásmo 2 m a 70 cm, 3 cm pásmo bohužel pro vadu zařízení není možné používat. Po zapojení sestav jsme se pustili do 6 hodinového závodění. Petr OK1AKI na 70 cm bojoval s vyhledáváním stanic, možná i pro naše ne ideálně vyzařující antény, ale přes všechna úskalí nakonec udělal 57 spojení se ziskem 5886 bodů. V porovnání se soupeři jeho snažení nebylo vůbec marné, i když stačilo na 3. místo v kategorii 432 MHz MO s odstupem jen několika stovek bodů. Roman OK1NPF měl na 2 m pásmu živěji. Velká aktivita byla od domácích stanic, evropské stanice byly se slabší účastí, ale své zastoupení měly a díky nim přibyl pěkný bodový zisk. Ten byl nakonec v počtu 132 QSO a 25280 bodů a přinesl 2. místo v kategorii 144 MHz MO. Po skončení závodu jsme opětovně měřili antény na 70 cm pásmo, kde stále nejsme spokojeni s jejich účinností.

Vrchol Zvičiny v „inverzi“ saharského písku
Pokácené stromy v okolí kostela
Petr OK1AKI na 70 cm pásmu s velikonoční pomlázkou
Roman OK1NPF a Petr OK1AKI při soutěžních spojeních ...
… a při měření soustavy na 70 cm
Čas zbyl i na opečení prvního jarního špekáčku
Přejít nahoru