Provozní aktiv VKV – říjen 2021

Říjnová neděle byla již plně ve znamení podzimního počasí, a tak bylo nutné v rychlosti postavit stožár s anténou na 70 cm, a honem zpátky do předehřáté boudy dodělat zapojení techniky. Začátek závodu v pásmu 2 m spojením do Itálie napověděl, že by mohly být příznivé podmínky. Potvrdilo se to i v dalších minutách závodu, kdy se dařila spojení do obvykle výživného JV směru. Překvapila aktivita YT a E7, naopak chyběly stanice z S5. Docházelo k docela častým a dlouhým únikům, ale ke cti protistanic lze říci, že i ony měly zájem o dokončení spojení. Těch spojení nakonec bylo v pásmu 2 m celkem 136 do 27 WWL a celkovým ziskem 13338 bodů. V pásmu 70 cm jsme tentokrát měli slabší aktivitu, protože nás navštívil VO klubu OK1KOB Pepa OK1MKD, s nímž řešil klubové záležitosti Vláďa OK1FUJ, který měl na starosti i práci v pásmu 70 cm. Ačkoliv se tím poněkud zdržel, nakonec posbíral 30 spojení do 9 WWL se ziskem 747 bodů.
Po skončení Provozního aktivu došlo i na telemost s naším VO Petrem OK1AKI, působícím v současné době pracovně mimo území republiky. A nakonec zbyl čas i na drobné udržbářské úkony na boudě, aby na nastávající zimu byla plně připravena.

Technika na pracovišti pro pásmo 2 m
Pepa OK1MKD s Vláďou OK1FUJ probírají klubové záležitosti
Z rozhledny na Zvičině se stalo UFO, díky světlům na ochozu
Roman OK1NPF při instalaci těsnění dveří
Přejít nahoru