UHF contest 2021

Po loňském nevlídném počasí letos na vrcholu Zvičiny přivítala solidní teplota a hlavně beze srážek dvojici Vláďa OK1FUJ a Roman OK1NPF. V klidu jsme tak postavili anténní dvojče 19 el. DL6WU a mohli se věnovat přípravě závodu v šestihodinové kategorii. Jen jsme nedokázali eliminovat místní rušení, způsobené vytrvalým oráčem „Přemyslem“, který brázdil pole pod základnou celý den.
Pro závod jsme aktivovali soutěžní značku OK5P, s níž jsme se krátce po sedmé hodině UTC pustili do soutěžního klání. Protože naše značka byla pro mnoho stanic novým spojením, začal se náš deník svižně plnit. Oproti jiným závodům tentokrát hrála prim spojení na západ, mezi kterými v úvodu patřila ta s DR9A, DL3IAE s QRB okolo 550 km. Slabší zisk byl tentokrát z jindy výživného JV směru, kde se podařila pouze tři spojení do 9A a dvě spojení do S5. Krásným spojením a zároveň tím nejdelším, bylo se stanicí IO2V a QRB 753 km. Oproti minulým rokům, kdy jsme aktivovali šestihodinovou kategorii v pásmu 70 cm, se letos podařil nejlepší výsledek se 113 QSO a ziskem 21227 bodů, což s výše uvedenou anténní soustavou a 50 W výkonu je potěšující.
O zajištění pochutin se jako obvykle postaral Vláďa OK1FUJ, který ulovil i nějaké to CW spojení. Zbytek SSB spojení byl v režii Romana OK1NPF, za kterým se ke konci závodu zastavil zbytek rodiny, vracející se z víkendu, a tak se i Ondra mohl na chvíli alespoň symbolicky zůčastnit závodu. Na boudě bylo příjemné klima, protože se už po ranním zatopení projevilo zateplení dokončené v letošním roce.

Stavba antén a místní rušení od "Přemysla oráče"
Z kuchyně Vládi OK1FUJ
Ondra naslouchá spojením táty Romana OK1NPF
Přejít nahoru