A1 contest 2023 na Zvičině

Sezonu velkých závodů každoročně uzavírá A1 contest. Vzhledem k absenci více operátorů znalých morse, jsme oslovili Honzu OK1MNV s účastí v 6 hodinové kategorii multi. Podporou mu byl Petr OK1AKI, Vláďa OK1FUJ a Roman OK1NPF.
Počasí zrovna nepřálo, takže jsme byli vděčni za zázemí zvičinské boudy. Pro účast jsme vybrali neděli a společně se, pod značkou OK5P, objevili na pásmu. Honza OK1MNV u klíče, Roman OK1NPF a Petr OK1AKI jako zapisovatelé, Vláďa OK1FUJ
si vzal na starost catering a komunikaci s návštěvou Pepou OK1MKD. První část aktivity se držela na úrovni minulých let, v druhé polovině bodový zisk o něco povyskočil. Snad zlepšené podmínky, snad trochu výkonu navíc oproti minulým letům. Honza se snažil z rušení, které produkovaly některé OK stanice, vyčíst co nejvíce signálů, ale i přes největší snahu se nepodařilo dostat přes hranici 800 km. Ale i tak spojení přibývala a do deníku bylo co zapisovat. Konečný výsledek 190 QSO se ziskem 56408 bodů byl maximem, které se dalo vybojovat. Podle předběžných výsledků jsme dosáhli na třetí příčku stupňů vítězů.

Roman OK1NPF v roli zapisovatele, Honza OK1MNV coby operátor
Pohled přes okno nevěstil žádné dobré počasí
Na pozici zapisovalete Petr OK1AKI s Honzou OK1MNV u klíče
Návštěva Pepy OK1MKD, s kterým vedl hovor Vláďa OK1FUJ
Roman OK1NPF, Petr OK1AKI, Honza OK1MNV a Pepa OK1MKD u CW pracoviště
Přejít nahoru