Provozní aktiv VKV – květen 2024

Aktiv jak má být! Po stránce provozní i po stránce technické. Tak by se dalo jednoduše shrnout naše působení v květnovém kole Provozního aktivu. Opět jsme posunuli naše hranice nejen ve výsledcích, ale i v použití techniky.

Premiérou bylo obsazení pásma 23 cm, kdy došlo v týdnu k instalaci antény. Pásma se ujal Vláďa OK1FUJ s využitím zařízení KENWOOD TS-790E od spřáteleného klubu OK1KOB. Pásmo by mohlo být i lehkou vzpruhou na mikrovlných pásmech po problémech s technikou na 3 cm. Vláďa OK1FUJ svou snahou získal 14 spojení s 5 násobiči a ziskem 190 bodů, které mu při premiéře vynesly 2. místo v kole, což je velice optimistické pro další snažení.

70 cm pásmo bylo v režii Petra OK1AKI, který využil po servisním zásahu koncový stupeň a cca 200W výkonu. To se projevilo nejen na počtu spojení, kterých bylo 57, ale i na 13 násobičích a celkových 2327 bodech, které přinesly 3. místo v tomto kole a napomohly k udržení 4. místa v celeročním hodnocení.

Nejvýživnějsí pásmo, 2 m, patřilo Romanovi OK1NPF. Byla to tentokrát jízda. Spojení padala do deníku jedno za druhým, jen v první hodině jich bylo 81 a šlo to dál. Dařilo se nejen v počtu 172 spojení, ale i v tak potřebných násobičích, kterých nakonec bylo 38 a napomohly k jedinečnému zisku 28234 bodů, které zajistily 1. místo v tomto kole a 3. místo v celoročním hodnocení. Drobnými problémy se zápisem v PC, těsně na konci závodu, došlo ke ztrátě zápisu cca 2-3 spojení, která by ještě výsledek zvýšila. Ale i přes tento drobný zádrhel to byl jedinečný finiš.

Nezbývá než doufat v další podobné podmínky a výsledky, které nás udrží na špici před konkurencí i s naší skromnější anténní výbavou.

Vláďa OK1FUJ v premiéře na 23 cm
Pohled na skromnou výbavu 23 cm – KENWOOD TS-790E
Pracoviště 23 cm a 70 cm se společným rotátorem, který obsluhuje Petr OK1AKI
Celkový pohled na soutěžní pracoviště, 23 cm s Vláďou OK1FUJ, 70 cm bez Petra OK1AKI a 2 m v režii Romana OK1NPF
Mapa spojení 2 m
Mapa spojení 70 cm
Mapa spojení 23 cm
Aktuální anténní soustavy na Zvičině
Přejít nahoru