Provozní aktiv VKV – leden 2022

Jak na Nový rok, tak po celý rok, dalo by se toto rčení s mírným zpožděním a přáním, aby tomu tak bylo, použít po prvním kole aktivu. Při výjezdu na Zvičinu jsme měli v hlavě jen myšlenku na upgrade techniky, kdy Petr OK1AKI zapůjčil svůj zesilovač pro pásmo 2 m a očekávali jeho úspěšný test v provozu. Po výstavbě antén pro 70 cm pásmo a zapojení soustavy pro pásmo 2 m jsme v teple boudy rozjeli závod.
Snad shodou okolností se projevily skvělé podmínky a bezproblémový provoz se zesilovačem. Pásmo 144 MHz, které si vzal na starost Roman OK1NPF, nabídlo nádhernou obsazenost stanicemi, které vydržely v provozu pile-up v podstatě první polovinu závodu a to ještě do výživného JV směru. Čisté a silné signály od stanic YT, YO, 9A, E7, doplněné stanicemi z HA a OE plnily řádky deníku bez nutnosti směrování antén. To, že byly vynikající podmínky, potvrdila i spojení na zadní směr antény s ON a F stanicí. Celé tři hodiny jsme jeli skoro jen na výzvu a stále bylo koho dělat, jak ukazovala statistika zápisu.
V konečném výsledku v pásmu 144 MHz jsme celkovými 189 QSO s 31 WWL a 23684 body překonali veškeré dřívější výsledky v tomto tříhodinovém klání. Spokojenost s provozem byla i v pásmu 432 MHz, kterému se věnoval Petr OK1AKI. I on měl oproti jiným kolům co dělat, ačkoliv jeho soustava byla ve standardním zapojení. Díky velmi dobrým podmínkám šíření nakonec zapsal 56 QSO s 14 WWL a solidními 2422 body. Úspěch byl korunován výbornou kuchyní Vládi OK1FUJ a pozávodní diskuzí o záměrech v letošním roce.

pa0122-01
Vláďa OK1FUJ a Petr OK1AKI při kompletaci antén pro 70 cm
Připravené anténní pole
Roman OK1NPF a Petr OK1AKI v plném nasazení
Přejít nahoru